1) Flow-cytometry

In our laboratory there can be following methods used

  • Microscopy
  • Flow-cytometry

2) Laboratory Seed Cleaning Facilities

At our disposal there also are laboratory seed cleaning facilities.

3) Field Trials

Our firm further offer management of field trials – they are small plot trials evaluating a) green matter production and b) seed production, both in randomized blocks.

4) Mixtures

We offer advice concerning selection of leguminous and grass varieties for given habitat and it´s conditions.

5) Other Methods

In coopertaion with our partners we can mediate use of also other methods:

  • GISH – genomic in situ hybridization – Ústav exp. botaniky ČAV v Olomouci, která umožňuje identifikaci a vizualizaci chromozomů nebo jejich částí, příslušejících buď jeteli lučnímu nebo jeteli prostřednímu.
  • NIRS – infrared spectroscopy – VÚRV Ruzyně, pracoviště Jevíčko, stanovení kvalitativních parametrů biomasy trav a jetelů
  • Electron microscopy – ÚMBR Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice
  • ELISA tests – ÚMBR Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice