References

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, die Schweiz — https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/ueber-uns.html
Biologické centrum Akademie věd České Republiky, v.v.i — http://www.bc.cas.cz
DLF Trifolium Česká Republika, spol. s r.o. Hladké Životice — http://www.pbhz.cz/
ILVO Belgium — http://www.ilvo.vlaanderen.be
Oseva PRO, spol. s r.o., Výzkumný ústav travinářský Zubří — http://www.oseva.cz/
Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity Brno — http://www.sci.muni.cz/UEB/
Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky, v.v.i — http://www.ueb.cas.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha Ruzyně — http://www.vurv.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i — Výzkumná stanice Jevíčko — http://www.vurv.cz/index.php?id=62&key=section
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko — http://www.vupt.cz
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko — http://www.vupt.cz/zvt