Firma „Dr. Hana Jakešová šlechtění jetelů a trav“ má právní formu volné živnosti
pro fyzické osoby se sídlem na území ČR. Firma byla zřízena v roce 2003, sídlo firmy je v Hladkých Životicích na ulici Fulnecká 100. Podnik disponuje vlastními polnostmi a mechanizací včetně čističky osiv.

Během šestnácti let existence firmy bylo vyšlechtěno již sedm odrůd jetelů a trav na píci i do trávníků.

Firma spolupracuje s významnými výzkumnými ústavy a univerzitami z ČR i ze zahraničí. Firma je účastníkem projektů financovaných v rámci dotačního titulu 3d spravovaného Mze. Firma se tradičně účastní také na projektech v rámci grantových schémat NAZV Mze a TAČR.

Nabízíme licenční množení naších odrůd:

1) Agrostis capillaris L. – odrůda psinečku tenkého „VENCA“

„VENCA“ je tetraploidní trávníková odrůda. Odrůda je vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

2) Festuca pratensis Huds. – odrůda kostřavy luční „PASTORELA“

„PASTORELA“ je diploidní odrůda pro pastevní využití. Pastorela je kvalitní odrůda z hlediska pícninářství. Může být využita v rámci dočasných porostů ve směsích s dalšími trávami nebo v jetelotravních směsích. Její využití je však možné i u TTP.

3) Trifolium medium L. x Trifolium pratense L. – jetelový hybrid „PRAMEDI“

Odrůda „PRAMEDI“ byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního (Trifolium pratense L.) cv. Tatra (2n = 4x = 28) a jetele prostředního (Trifolium medium L.) (2n = 8x = 64).

Odrůdu „PRAMEDI“ doporučujeme využít jako pícninu na orné půdě v čistosevu nebo ve směsích s travami, k přímému zkrmování nebo konzervaci a jako  komponentu jetelotravních směsí pro zakládání či obnovu TTP.

Vlastnická práva k odrůdě „PRAMEDI“ jsou sdílena s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně a s firmou VÚP Troubsko. Podle dostupných informací dosud nebyla odrůda jetele tohoto hybridního typu v Evropě, potažmo ve světě vyšlechtěna. Jedná se o naprosto originální výsledek. Naše konsorcium získalo za odrůdu „PRAMEDI“ ocenění Zlatý klas za rok 2013.

4) Trifolium medium L. – odrůda jetele prostředního „RŮŽA“

Odrůda jetele prostředního „RŮŽA“ je velmi vytrvalá, v porostu vydrží velmi dlouho. Vytváří dlouhé podzemní výběžky a je velmi vhodná jako komponent do květnatých luk a pastvin. Díky podzemním výběžkům snáší dobře sešlapání. Krmná kvalita je nízká, ale pro vysoký obsah izoflavonů, zvláště pak formononetinu a biochaninu  by se mohla uplatnit jako surovina pro jejich výrobu ve farmaceutickém průmyslu.

5) Trifolium ambiguum M.BIEB – odrůda jetele kavkazského „KOZÁK“

Vytrvalá odrůda, v porostu vydrží téměř neomezeně dlouho. Jelikož tvoří dlouhé podzemní výběžky je velmi vhodná jako komponent do lučních a zvláště pak do pastevních směsí. Díky podzemním výběžkům snáší dobře sešlapání.
Při výsevu je nezbytné použít specielní Rhizobin. Jeho výrobu a prodej zajistíme. Agrotechnika je podobná jako u jetele lučního.

6) Trifolium pratense L. – odrůda tetraploidního jetele lučního „PRESTO“

Tetraploidní odrůda byla uznána na základě užitné hodnoty, která je dána odolností proti napadení padlím jetele a střední odolností proti poléhání. Odrůda je rovněž středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí jetelovin a krčkovým a kořenovým hnilobám jetelovin.

7) Festulolium Asch. & Graebn. – odrůda festulolia festukoidního typu „NEREZ“

Odrůda vykazuje vysoký výnos zelené a suché hmoty – jde o zatím nejvýkonnější odrůdu tohoto typu; je pozdní a je statisticky významně rezistentní ke rzím; odrůda je velmi vytrvalá a odolná sešlapávání, předností je také časný jarní růst.

Aktuality: Firma nabízí k jarnímu zásevu osivo jetelového hybridu „PRAMEDI“ (T. pratense x T. medium) – 120 Kč/kg