Přehled řešených projektů NAZV MZe a TAČR Epsilon

Od roku 2003 se ve spolupráci s dalšími subjekty úspěšně zapojujeme do grantových schémat NAZV MZe a TAČR MPO.

Spolupráce formou služeb (smlouva o dílo) na řešení výzkumného úkolu reg. č. QF3018 – Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství.

Řešení projektu ev. č. QF3051 – Nové kmeny rhizobií a jejich využití při tvorbě genotypů jetele lučního s vyšší schopností fixace dusíku.

Spoluřešení projektu výzkumu a vývoje ev. č. 1G46034 – Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace.

Řešení (příjemce – koordinátor) projektu ev. č. QH71145 – Diagnostika virů a fytoplazem ve šlechtitelském materiálu jetele lučního.
Certifikovaná metodika

Řešení (příjemce – koordinátor) projektu ev č. QI111A019 – Nové genomické postupy pro šlechtění cizosprašných plodin na zlepšení užitkových vlastností

Spolupráce formou služeb (smlouva o dílo) na řešení projektu TH02010351 –  Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů a její ověření na pilotní matrici rostlinného materiálu

Spolupráce formou služeb (smlouva o dílo) na řešení projektu TH03030236 –  Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin

Výsledky projektů financovaných v rámci dotačního titulu 3d spravovaného Mze

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTŮ:

Závěrečná zpráva projektů (XLS)

Zaverecna zprava projektu 2008-2013 (XLS)

Vyplnena zaverecna zprava dotacniho titulu 2008-2013 (XLS)

2014 až 2024 zaverecna_zprava (PDF)