1) Trifolium pratense (L.) – tetraploidní jetel luční (4n)

Šlechtění jetelů je hlavním zaměřením firmy. Kromě již uznané odrůdy „PRESTO“ a uznané hybridní odrůdy „PRAMEDI“ v současné době pracujeme se čtyřmi genotypy, z nichž jeden je v odrůdových zkouškách.

Charakteristika šlechtěných genotypů:

  • šlechtěný na zvýšenou pozdnost – ROSTLINNÝ MATERIÁL VE STÁDIU GENOTYPU
  • šlechtěný na vyšší výnos semene – ROSTLINNÝ MATERIÁL VE STÁDIU GENOTYPU
  • šlechtěný na vyšší vytrvalost – ROSTLINNÝ MATERIÁL VE STÁDIU GENOTYPU
  • šlechtěný na  vyšší fixací vzdušného dusíku – NYNÍ VE STÁTNÍCH ODRŮDOVÝCH ZKOUŠKÁCH

2) Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – trojštět žlutavý

  • v literatuře se vyzdvihuje jeho schopnost odolávat tvrdším podmínkám prostředí
  • šlechtěný pro využití do pastvin a luk ve vyšších nadmořských výškách – NYNÍ VE STÁTNÍCH ODRŮDOVÝCH ZKOUŠKÁCH

3) Trifolium incarnatum (L.) – jetel nachový (inkarnát)

  • je jednoletá (někde se uvádí i jako dvouletá) přezimující jednosečná jetelovina
  • v čistosevu se používá v sušších oblastech nevhodných pro využití jetele lučního a vojtěšky
  • možné je využití do raných ozimých směsek
  • používá se i na zelené hnojení – ROSTLINNÝ MATERIÁL VE STÁDIU GENOTYPU

Další činnost

Firma zdůrazňuje spolupráci na vývoji efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů